Inaugurado �ltimo viaduto complementar das obras do metr�